Current Status
Not Enrolled
Price
60
Get Started

2 CPD

Περίληψη μαθήματος

Στο μάθημα εξετάζεται η σημασία της χρήσης της συνέντευξης ως εργαλείου αλίευσης της εις βάθος και τεκμηριωμένης πληροφορίας και της μετάδοσής της στο κοινό. Παρουσιάζονται τα διάφορα είδη συνεντεύξεων, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, τα λάθη που μπορεί να γίνουν στον σχεδιασμό του ερωτηματολογίου της συνέντευξης και γενικά οι δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση αυτού του εργαλείου συλλογής πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διερεύνησης ενός θέματος.

Περιγραφή μαθήματος

Στο παρόν μάθημα δίνεται ένας γενικός ορισμός της συνέντευξης και τονίζεται ο στόχος του ερευνητή ή του δημοσιογράφου που επιθυμεί να φέρει στην επιφάνεια αντικειμενικές και έγκυρες πληροφορίες μέσω αυτού του εργαλείου συλλογής πληροφοριών. Παρουσιάζονται τα διάφορα είδη συνεντεύξεων, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους και οι ιδιαιτερότητές τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον σχεδιασμό του ερωτηματολογίου ο οποίος συμβάλλει στην επιτυχή έκβαση της συνέντευξης που είναι η αλίευση έγκυρων και αντικειμενικών πληροφοριών, αφού ο συνεντευκτής καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του συνεντευξιαζόμενου. Επίσης αναφέρονται οι απαιτούμενες δεξιότητες του ερευνητή ή του δημοσιογράφου που προτίθεται να διεκπεραιώσει τη συνέντευξη. Γίνεται ακόμα αναφορά στις οργανωμένες συνεντεύξεις τύπου και στη σημασία τους καθώς και στο πλεονέκτημα του ραδιοφώνου στις συνεντεύξεις αυτές. Τέλος παρουσιάζεται η κριτική της Elizabeth Thoman(1993) για τους κινδύνους που εμπεριέχονται στην προσπάθεια αποκάλυψης της πραγματικότητας/αλήθειας και παρατίθεται παράδειγμα χρήσης της συνέντευξης που εντάσσεται στο πλαίσιο ραδιοφωνικής εκπομπής.

Θέματα που εξετάζονται

 • Ορισμός της Συνέντευξης.
 • Ο σχεδιασμός του Ερωτηματολογίου.
 • Τα πλεονεκτήματα της συνέντευξης ως εργαλείου συλλογής πληροφοριών.
 • Τα μειονεκτήματα της συνέντευξης ως εργαλείου συλλογής πληροφοριών.
 • Οι απαιτούμενες δεξιότητες του δημοσιογράφου/ερευνητή.
 • Οι κίνδυνοι που πρέπει να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
 • Τα διάφορα είδη συνεντεύξεων.
 • Οι Οργανωμένες Συνεντεύξεις Τύπου.
 • Η επιλογή των καλεσμένων.
 • Πώς προσεγγίζεται το άτομο από το οποίο παίρνει συνέντευξη ο δημοσιογράφος.
 • Κανόνες Ορθής Επικοινωνίας.
 • Οι πέντε “αλήθειες” της Elizabeth Thoman (1993).
 • Διδασκαλία πλάνου ραδιοφωνικής εκπομπής η οποία εμπεριέχει πρόσωπο με πρόσωπο συνέντευξη.

Διάρκεια Μαθήματος

Το παρόν μάθημα διαρκεί περίπου δύο ώρες. Ωστόσο, η πραγματική ώρα εκμάθησης διαφέρει καθώς ο ρυθμός παρακολούθησης για κάθε άτομο διαφέρει.

Το μάθημα απευθύνεται σε:

Το παρόν μάθημα απευθύνεται σε όλους όσους ασχολούνται επαγγελματικά και ερασιτεχνικά με την λήψη συνεντεύξεων από διάφορα άτομα. Αφορά δημοσιογράφους, φοιτητές δημοσιογραφίας αλλά και για όσους θα ήθελαν να μάθουν πως μπορεί να γίνει ο σχεδιασμός μιας συνέντευξης.

Μέθοδος διδασκαλίας

Το παρόν μάθημα παρέχεται διαδικτυακά όπου ο εκπαιδευόμενος ακολουθεί τον δικό του ρυθμό παρακολούθησης. Το παρόν μάθημα παρέχεται υπό τη μορφή κειμένου και σημειώσεων σε power point. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν, να σταματήσουν και να συνεχίσουν την εκμάθηση οποιαδήποτε στιγμή.

Στο τέλος του μαθήματος αυτός/αυτή που παρακολουθεί το θέμα καλείται να απαντήσει με επιτυχία σε ερωτηματολόγιο με πολλαπλής επιλογής απαντήσεις, για να εξασφαλίσει το σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης του μαθήματος.

Εγγραφή και Πρόσβαση

Για εγγραφή στο παρόν μάθημα, πατήστε το Take this course σήμα για πληρωμή διαδικτυακά και να αποκτήσετε πρόσβαση άμεσα στο μάθημα. Αν αγοράζετε το μάθημα για να το παρακολουθήσει κάποιο άλλο άτομο, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι πρέπει να δημιουργήσετε ή να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό του συγκεκριμένου ατόμου πριν την ολοκλήρωση της πληρωμής.

Η πρόσβαση στο μάθημα ισχύει για 60 ημέρες.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε τιμολόγιο αντί να πληρώσετε διαδικτυακά, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email. Επικοινωνήστε μαζί μας για τις ξεχωριστές εταιρικές χρεώσεις.

Διδάσκουσα

Η Δρ Νίκη Μενελάου γεννήθηκε στη Λευκωσία. Είναι ερευνήτρια και καθηγήτρια στο αντικείμενο των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και του Πολιτισμού. Είναι αριστούχα απόφοιτος του Ελληνικού Ωδείου Αθηνών ενώ κατέχει πτυχίο στις «Κοινωνικές Επιστήμες και Διοίκηση» από το Πανεπιστήμιο Τhe London School of Economics and Political Science, μεταπτυχιακό δίπλωμα ΜΑ στο αντικείμενο “ΜΜΕ και Πολιτισμός” και Διδακτορικό Δίπλωμα στην “Πολιτιστική Διοίκηση και Πολιτική” από το Πανεπιστήμιο Middlesex της Αγγλίας. Διατέλεσε επί σειρά ετών δημοσιογράφος και παραγωγός προγραμμάτων στον τομέα του πολιτισμού (Ραδιοτηλεοπτικός Σταθμός «Ο Λόγος»), Μορφωτική Λειτουργός στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας  και Λέκτορας στο Τμήμα Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Frederick. Διατέλεσε επίσης για σειρά ετών ακαδημαϊκή σύμβουλος στο Institute for Work Based Learning του Πανεπιστημίου Middlesex της Αγγλίας. Τα έτη 2014 και 2015 υπήρξε  “Associate Fellow” του EuroMed Academy of Business ενώ από τον Δεκέμβριο του 2016 είναι  ακαδημαϊκό μέλος του Ινστιτούτου Επικοινωνίας της Ελλάδος.

Στον ερευνητικό τομέα των  Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και του Πολιτισμού εξέδωσε  τη μονογραφία “Selected Writings on Media and Culture” από τις  Εκδόσεις εν Τύποις και πλήθος επιστημονικών άρθρων σε έγκριτα επιστημονκά περιοδικά. Έλαβε μέρος ως εισηγήτρια σε πολλά συνέδρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Είναι επίσης μουσικός και συνθέτης. Στον τομέα της μουσικής εξέδωσε τους ψηφιακούς δίσκους «Φωνές και Μνήμες», «Άλλη Εποχή και «Όμορφες Ώρες».

Instructor

Dr Niki Menelaou was born in Nicosia. She is a researcher and an instructor who specialises in the area of Media and Culture. She holds a BSc degree in Social Science and Administration from Τhe London School of Economics and Political Science, a Masters degree on Media and Culture and a Doctorate Degree on Cultural Administration and Policy from Middlesex University, UK. She also holds a Music degree from the Greek Conservatory of Athens. For a number of years she worked as a journalist and programmes’ producer in the field of Culture at “O Logos” radio-TV channel and as a Cultural Officer at the Ministry of Education and Culture of Cyprus. Niki has been a Lecturer at the Department of Journalism at Frederick University as well as a local adviser of postgraduate studies at the Institute of Work Based Learning at Middlesex University.
In 2014 and 2015 she served as an “Associate Fellow” of the EuroMed Academy of Business and since December 2016 she is an academic member of the Communications Institute of Greece.

In the field of Media and Culture she published the book “Selected Writings on Media and Culture” (En Tipis Publications, 2011) and a significant number of scientific papers in peer reviewed journals. She participated as a in numerous conferences in Cyprus and abroad. She is also a musician and composer and has published the compact discs ‘Voices and Memories’, ’Another Era’ and ’Beautiful Times’.

See more Courses from Dr Niki Menelaou

Περιγραφή Μαθήματος (Πατήστε για να την λάβετε)