Current Status
Not Enrolled
Price
€60.00
Get Started

 

2 CPD

Περιγραφή μαθήματος

Οι εκδηλώσεις κάθε μορφής πραγματοποιούνται έχοντας πάντοτε ένα συγκεκριμένο στόχο και σκοπό. Η σωστή οργάνωση απαιτεί την πραγμάτωση μιας σειράς συγκεκριμένων βημάτων τα οποία θα οδηγήσουν σε ένα παραγωγικό και επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Σκοπός του προγράμματος του σεμιναρίου είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία έτσι ώστε να μπορούν με επιτυχία να ακολουθήσουν ένα προς ένα όλα τα βήματα και να φέρουν σε πέρας την διοργάνωση εταιρικών και άλλων εκδηλώσεων στα πλαίσια των καθηκόντων της εργασίας τους ή όποια άλλης τους δραστηριότητας η οποία απαιτεί τις σχετικές γνώσεις.

Μετά το πέρας του σεμιναρίου όσοι το παρακολουθήσουν θα πρέπει να είναι σε θέση να:

• Αναγνωρίζουν τα είδη των εκδηλώσεων.
• Προσδιορίζουν τα πέντε βασικά βήματα για την οργάνωση μιας εκδήλωσης “τί, ποιος, πού, πότε, γιατί”.
• Διακρίνουν τον σκοπό και τον στόχο της εκδήλωσης.
• Ερμηνεύουν τον όρο «διαχείριση κρίσεων».
• Αναγνωρίζουν τους όρους «target group, swot analysis, brainstorming, καιmind mapping».
• Κατονομάζουν τις βασικές αρχές σύναψης συνεργασιών.
• Ερμηνεύουν τον όρο «νομικό πλαίσιο».
• Διατυπώνουν τους διάφορους τρόπους προβολής των εκδηλώσεων.
• Διακρίνουν απλές οικονομικές αρχές που διέπουν την οργάνωση εκδηλώσεων.
• Ερμηνεύουν τους όρους παρατήρηση και αξιολόγηση.
• Αναλύουν τις λέξεις “τί, ποιος, πού, πότε, γιατί” για κάθε πλευρά της εκδήλωσης.
• Επιλέγουν το ορθό χρόνο πραγματοποίησης των εκδηλώσεων.
• Ανακαλύπτουν τον κατάλληλο τύπο της εκδήλωσης ανάλογα με το αποτέλεσμα που επιθυμούν να λάβουν.
• Δημιουργούν πρωτότυπες και ευφάνταστες εκδηλώσεις.
• Πειραματίζονται με προσοχή και ασφάλεια.
• Εκτελούν σχέδια προβολής των εκδηλώσεων.
• Διορθώνουν άμεσα λάθη και παραλείψεις.
• Επιλέγουν τους σωστούς και αξιόπιστους συνεργάτες.
• Εφαρμόζουν σχέδια χορηγιών.
• Συντάσσουν ισορροπημένους προϋπολογισμούς.
• Ερμηνεύουν τον όρο «νομικό πλαίσιο»
• Εφαρμόζουν όλα τα στάδια προετοιμασίας και εξέλιξης των εκδηλώσεων.
• Ελέγχουν τη πρόοδο όλων των εργασιών που πραγματοποιούνται.
• Αξιολογούν σωστά τόσο τις εργασίες που γίνονται όσο και την τελική έκβαση της εκδήλωσης.
• Διαχειρίζονται αποτελεσματικά καταστάσεις κρίσεων.
• Ενθαρρύνουν νέα άτομα και συνεργάτες να συμμετέχουν σε διαφορές. δράσεις.
• Συναισθάνονται αλλαγές που πιθανόν να είναι απαραίτητες.
• Αντιμετωπίζουν με τόλμη τις δυσκολίες που προκύπτουν
• Καταθέτουν καινοτόμες ιδέες.
• Παρακολουθούν σε τακτά διαστήματα εκδηλώσεις από άλλους φορείς, να παρατηρούν και να καταγράφουν τα θετικά και τα αρνητικά τους σημεία.

Θέματα που εξετάζονται

 • Τα πέντε βασικά στάδια δημιουργίας μιας εκδήλωσης
  • Έρευνα
  • Σχεδιασμός
  • Προγραμματισμός
  • Συντονισμός
  • Αξιολόγηση
 • Προγράμματα Χορηγιών
 • Διαχείριση Κρίσεων

Διάρκεια Μαθήματος:

Το παρόν μάθημα διαρκεί περίπου 2 ώρες. Ωστόσο, η πραγματική ώρα εκμάθησης διαφέρει καθώς ο ρυθμός παρακολούθησης για κάθε άτομο διαφέρει.

Το μάθημα απευθύνεται σε:

Το παρόν μάθημα απευθύνεται σε:

 • Εργαζόμενους ή μεμονωμένα άτομα τα οποία μετά το πέρας του σεμιναρίου θα αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχημένη δημιουργία των εκδηλώσεων, από την αρχή μέχρι το τέλος.

Μέθοδος διδασκαλίας

Το παρόν μάθημα παρέχεται διαδικτυακά όπου ο εκπαιδευόμενος ακολουθεί τον δικό του ρυθμό παρακολούθησης. Το παρόν μάθημα παρέχεται υπό τη μορφή κειμένου και σημειώσεων σε power point. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν, να σταματήσουν και να συνεχίσουν την εκμάθηση οποιαδήποτε στιγμή.

Στο τέλος του μαθήματος αυτός/αυτή που παρακολουθεί το θέμα καλείται να απαντήσει με επιτυχία σε ερωτηματολόγιο με πολλαπλής επιλογής απαντήσεις, για να εξασφαλίσει το σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης του μαθήματος.

Εγγραφή και Πρόσβαση

Για εγγραφή στο παρόν μάθημα, πατήστε το Take this course σήμα για πληρωμή διαδικτυακά και να αποκτήσετε πρόσβαση άμεσα στο μάθημα. Αν αγοράζετε το μάθημα για να το παρακολουθήσει κάποιο άλλο άτομο, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι πρέπει να δημιουργήσετε ή να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό του συγκεκριμένου ατόμου πριν την ολοκλήρωση της πληρωμής.

Η πρόσβαση στο μάθημα ισχύει για 60 ημέρες.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε τιμολόγιο αντί να πληρώσετε διαδικτυακά, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email. Επικοινωνήστε μαζί μας για τις ξεχωριστές εταιρικές χρεώσεις.

Διδάσκουσα

Η Μαρία Πάτσαλου είναι κάτοχος του Bsc in Public Relations & Human Recourse Management καθώς και διπλώματος Δημοσιογραφίας από την Δημοσιογραφική σχολή του Αντένα στην Αθήνα.

Την τελευταία δεκαετία εργάζεται στο Μεσογειακό Ίδρυμα Ασφάλειας Πτήσεων στην Λάρνακα. Ένα σημαντικό μέρος των επαγγελματικών της καθηκόντων είναι και η διοργάνωση όλων των εταιρικών του συνεδρίων και σεμιναρίων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό σε όλη την διάρκεια του έτους.

Παράλληλα είναι Δημοτική Σύμβουλος στον Δήμο Αραδίππου από το 2017 και κατέχει την προεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού και Εκδόσεων.

Ως επικεφαλής της Επιτροπής Πολιτισμού έχει την ευθύνη όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου οι οποίες εμπεριέχονται σε κάθε θεματική περίοδο ξεχωριστά.

Στα πλαίσια της δράσης της αυτής έχει επίσης πετύχει με την ομάδα της σημαντικές διακρίσεις όπως το βραβείο για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO, διάκριση στο πρόγραμμα “Europeana”, μέσα από το οποίο έχουν κερδίσει την ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού του Δήμου τους και πολλά άλλα.

Στα πλαίσια των γενικότερων δραστηριοτήτων της αναπτύσσει συνεργασίες και κοινές δράσεις με φορείς και οργανώσεις στους οποίους παρέχει την πείρα και την τεχνογνωσία της γύρω από το Event Management.

Σε προσωπικό επίπεδο και χρόνο ασχολείται με την στιχουργική έχοντας υπογράψει την πρώτη της δισκογραφική συνεργασία στην Αθήνα. Ταυτόχρονα έχει αναπτύξει αρκετές συνεργασίες με καλλιτέχνες τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

See more Courses from Μαρία Πάτσαλου