Current Status
Not Enrolled
Price
€135.00
Get Started

 

6 CPD

Περίληψη μαθήματος

Σκοπός του προγράμματος κατάρτισης είναι να δώσει τις βασικές αρχές διαχείρισης και σωστής ηγεσίας του ανθρωπίνου δυναμικού και των ομάδων τους σε μια επιχείρηση. Σύγχρονες πρακτικές οργάνωσης της εργασιακής ημέρας και δημιουργία Good Habits.

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατανοούν “Τι είναι Πρόβλημα”, να προσδιορίζουν το πρόβλημα, να αναλύουν προβληματικές διαδικασίες και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων. Να αποκτήσουν πρακτικά coaching skills για να βελτιώσουν και να καθοδηγήσουν αποτελεσματικά τις ομάδες τους. Η σωστή επικοινωνία σαν μέθοδος παρακίνησης της ομάδας στην επίτευξη των ατομικών και ομαδικών στόχων.

Περιγραφή μαθήματος

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να επιλέγουν τις σωστές μεθοδολογίες και σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης της ημέρας, του ανθρωπίνου δυναμικού, των προβλημάτων της καθημερινότητας και των αναπάντεχων κρίσεων. Να αξιολογούν τι είναι επείγον και τι σημαντικό και να διαχειρίζονται σωστά και παραγωγικά τον χρόνο τους και την ομάδα τους βάση εφαρμοστέων τεχνικών σωστής διαχείρισης. Να εξηγούν και να διατυπώνουν σωστά το πλάνο τους και να το επεξηγούν στις ομάδες τους με αυτοπεποίθηση και σαφήνεια.

Κατανόηση των βασικών αρχών της ηγεσίας και της διαχείρισης στόχων και ανθρωπίνου δυναμικού. Κατανόηση των χαρακτηριστικών και των σύγχρονων μεθόδων της αποτελεσματικής ηγεσίας, ανάπτυξη τεχνικών αποτελεσματικής διαχείρισης και ανάλυσης προβλημάτων (Roote Cause Analysis. IDEA, IDEAL, 5Whys), την επίλυση προβλημάτων και την λήψη αποφάσεων. Βελτίωση των δεξιοτήτων και τεχνικών επικοινωνίας, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες για την καθοδήγηση ομάδων υψηλής λειτουργικότητας και επιδόσεων.

Θα σχεδιάζουν και θα εφαρμόζουν το πλάνο τους βάση στρατηγικών επιλογών. Μαθαίνουν πως να σχεδιάζουν και πώς να επιτύχουν την αποστολή τους και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις στην πορεία υλοποίησης με στρατηγική σκέψη. Αναπτύσσουν ένα όραμα για το πού θέλουν να βρίσκονται και με την σωστή και ανοικτή επικοινωνία παρακινούν την ομάδα τους να κάνουν τη δουλειά τους μέσω της Lead by Example στάση τους.

Θέματα που εξετάζονται

 • Day to day organization and administration.
 • General Leadership skills.
 • Feedback Communication Essentials.
 • Non-Verbal Communication Skills.
 • Time Management basics methods & methodologies.
 • Creating and organizing Team meetings.

Διάρκεια Μαθήματος:

Το παρόν μάθημα διαρκεί περίπου 6 ώρες. Ωστόσο, η πραγματική ώρα εκμάθησης διαφέρει καθώς ο ρυθμός παρακολούθησης για κάθε άτομο διαφέρει.

Το μάθημα απευθύνεται σε:

Το παρόν μάθημα απευθύνεται σε:

 • Up and coming rising Stars,
 • Supervisors
 • Team Leaders
 • Shift leaders
 • Unskilled workers
 • Middle Management, etc.

Μέθοδος διδασκαλίας

Το παρόν μάθημα παρέχεται διαδικτυακά όπου ο εκπαιδευόμενος ακολουθεί τον δικό του ρυθμό παρακολούθησης. Το παρόν μάθημα παρέχεται υπό τη μορφή κειμένου και σημειώσεων σε power point. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν, να σταματήσουν και να συνεχίσουν την εκμάθηση οποιαδήποτε στιγμή.

Στο τέλος του μαθήματος αυτός/αυτή που παρακολουθεί το θέμα καλείται να απαντήσει με επιτυχία σε ερωτηματολόγιο με πολλαπλής επιλογής απαντήσεις, για να εξασφαλίσει το σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης του μαθήματος.

Εγγραφή και Πρόσβαση

Για εγγραφή στο παρόν μάθημα, πατήστε το Take this course σήμα για πληρωμή διαδικτυακά και να αποκτήσετε πρόσβαση άμεσα στο μάθημα. Αν αγοράζετε το μάθημα για να το παρακολουθήσει κάποιο άλλο άτομο, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι πρέπει να δημιουργήσετε ή να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό του συγκεκριμένου ατόμου πριν την ολοκλήρωση της πληρωμής.

Η πρόσβαση στο μάθημα ισχύει για 60 ημέρες.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε τιμολόγιο αντί να πληρώσετε διαδικτυακά, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email. Επικοινωνήστε μαζί μας για τις ξεχωριστές εταιρικές χρεώσεις.

Instructor

Spyros Spyrou has more than 20 years of experience in the logistics industry, in Deutsche Post, DHL Express, Logistics Operations Consulting, holding executive positions in Operations Management and Training and Development.

Having won numerous awards for the best Operational Facilities and Best employee and manager specializing in Planning, design, and managing day-to-day Operations activities, Recruiting and training of new and existing employees, HR Management, Analysis, design, development, implementation, and evaluation of Training Programs.

He has completed numerous training in Bohn, Brussels, Barcelona, Prague, and graduated from the highestranking Operational Supervisory Academy of Deutsche Post I Germany. He has held for years the position of Country Employee representative in The European Workers for Forum of Logistics training and developing the future managers of the company.

Through the years he has created developed and given training in Training Programs in the field of Communication, Leadership Essentials, Inspirational Leadership, Managing Operations, Working with Teams and others, and Project management. Also, he developed various programs specializing in Middle Management, Rising Stars, and people who do not have a university education, believing that teaching should challenge learners who want to develop their skills and advance their careers.

He has studied MIS and holds various diplomas in Leadership, PMS, Communications and still developing!

Also an avid runner and a fitness enthusiast.

Fit to lead is the moto

See more Courses from Spyros Α. Spyrou

Course Description (click to download)